Plán obnovy domov Delphia s.r.o.

Ako získať dotáciu

Obnova rodinných domov

Obnova rodinných domov je najväčším programom v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Celkovo sa plánuje do roku 2026 podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.

Spoločnosť Delphia s.r.o. vám ponúka komplexnú službu pre získanie dotácie.  Od prípravy, cez zabezpečenie potrebnej dokumentácie, až po samotné podanie žiadosti.

Čo potrebujete vedieť pred podaním žiadosti?

 • 9Podmienkou je, aby rekonštrukciou došlo k zníženiu úspory energie minimálne o 30%.
 • 9Rodinný dom bol postavený pred 1. januárom 2013.
 • 9Úspora energie sa preukazuje v energetickom certifikáte alebo projektovom energetickom hodnotení, ktoré sú povinnou prílohou k podaniu žiadosti.
 • 9Maximálna výška príspevku je 19 000 EUR pri dosiahnutí požadovanej úspory.
 • 9Nezabudnite na fotografie pred realizáciou aj po realizácii.
 • 9Zahrnúť môžete aj zrealizované opatrenia po 1. februári 2020.
 • 9Je povinné zrealizovať aspoň 1 opatrenie zo skupiny A. Všetky opatrenia nájdete v tabuľke nižšie na tejto stránke.

Krok za krokom vás prevedieme celým procesom.

Poradíme vám, ktorý energetický produkt budete potrebovať.

Ozvite sa nám telefonicky 0948 158 158 alebo mailom na obnovard@delphia.sk

Všetky aktuálne informácie nájdete na oficiálnej webstránke vyhlasovateľa tu: Obnova rodinných domov.

  Na aké opatrenia môžete získať príspevok?

  Opatrenia skupiny A:

  • Zateplenie obvodového plášťa,
  • zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny alebo s výmenou strešnej krytiny iba v prípade s kombináciou opatrenie zo skupiny B5,
  • výmena okien a dverí,
  • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu,
  • zateplenie podlahy na teréne.

  Opatrenia skupiny B1:

  • Tepelné čerpadlo,
  • Fotovoltické panely,
  • Batériové úložisko
  • Solárne kolektory,
  • Kotol na biomasu vrátane súvisiach prác a pridružených nákladov,
  • Plynový kondenzačný kotol,
  • Rekuperácia,
  • Iný tepelný zdroj (napr. elektrokotol) vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov.

  Opatrenia skupiny B2:

  Zelená strecha.

  Opatrenia skupiny B3:

  Nadzemná alebo podzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu (s čerpadlom alebo bez čerpadla).

  Opatrenia skupiny B4:

  Vonkajšie žalúzie alebo rolety.

  Opatrenia skupiny B5:

  Odstránenie azbestu z obkladu stien alebo strešnej krytiny.

  Okná
  Zateplenie
  Fotovoltika

  Čo pre vás vieme zabezpečiť?

  Energetická Štúdia (informatívny prepočet):

  Čo zahŕňa:

  • informatívny prepočet úspory energie, podľa vami vybraných opatrení
  • informatívny výpočet, akú časť z investície vám štát preplatí z dotačného fondu
  • návrh vhodných náprav pre rekonštrukciu

  V čom pomôže:

  • ak si nie ste istí, či vybranými opatreniami splníte 30% úsporu energie
  • ak si nie ste istí, či sa vám oplatí zapojiť do výzvy

  Projektové energetické hodnotenie:

  Čo zahŕňa:

  • posudzuje a navrhuje opatrenia, ktoré znížia primárnu energiu minimálne o 30%

  Kedy je potrebné:

  • je povinnou prílohou k žiadosti, v prípade stavebného povolenia
  • nahrádza energetický certifikát východiskového stavu, ak nebol vypracovaný pred realizáciou

  Energetický certifikát východiskového stavu:

  Čo zahŕňa:

  • posudzuje aktuálny stav vášho rodinného domu
  • navrhuje opatrenia, ktoré znížia primárnu energiu minimálne o 30%

  Kedy je potrebný:

  • je povinnou prílohou k žiadosti, v prípade ohlášky
  • je potrebné ho vypracovať pred realizáciou

   

  Energetický certifikát po obnove:

  Čo zahŕňa:

  • posudzuje aktuálny stav Vášho rodinného domu po rekonštrukcii

  Kedy je potrebný:

  • je povinnou prílohou k žiadosti o vyplatenie príspevku
  • vypracúva sa po rekonštrukcii rodinného domu

  Ostatné služby:

  V prípade ak vám chýbajú akékoľvek podklady, vieme vám ich vypracovať.

  Čo pre vás vieme zabezpečiť:

  • obhliadka a zameranie
  • zakreslenie projektovej dokumentácie aktuálneho stavu aj navrhovaného stavu
  • podanie žiadosti
  • realizáciu jednotlivých opatrení v spolupráci s rôznymi dodávateľmi

   

  Prevádzka

  Plynárenská 1, 82109 Bratislava

  Telefonický kontakt