Energetický certifikát po obnove

Energetický certifikát po obnove

Pre účely tejto výzvy energetický certifikát:

  • posudzuje aktuálny stav rodinného domu po rekonštrukcii
  • preukazuje, že všetky zrealizované opatrenia spĺňajú požiadavky a kritériá na efektívne využívanie energií v budove
  • preukazuje percentuálnu výšku úspory primárnej energie
  • je nutné ho vypracovať po rekonštrukcii rodinného domu, je to povinná príloha k žiadosti o vyplatenie príspevku

Na vypracovanie je nutná:
­1.  Kompletne vyplnený Technický dotazník, ktorý vám pošleme.
2.  Projektovú dokumentáciu – časť architektúra – všetky pôdorysy, rezy, pohľady a situáciu v elektronickej verzii PDF/ DWG alebo čitateľne odfotené/ naskenované v PDF alebo JPG formáte. Ak máte starší dom a chýba Vám projektová dokumentácia, vypracujeme ju pre Vás.
3.  Rozmery okien, dverí aj strešných okien (šírka x výška) – podstatné je uviesť rozmery všetkých okien. Aj v prípade, že každé okno má iný rozmer + uviesť aj orientáciu okien na svetové strany.
4.  Fotky rodinného domu z každej svetovej strany.
5.  Fotky vykurovacej sústavy (napr. kotol a pod.).

Prevádzka

Plynárenská 1, 82109 Bratislava

Telefonický kontakt