Energetický certifikát východiskového stavu

Energetický certifikát východiskového stavu

Pre účely tejto výzvy energetický certifikát východiskového stavu:

  • posudzuje aktuálny stav rodinného domu pred obnovou
  • navrhuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti s  úsporou primárnej energie o 30%
  • je nutné ho vyhotoviť pred realizáciou opatrení, podľa podmienok

Na vypracovanie tohto certifikátu potrebujeme:

­1.  Kompletne vyplnený Technický dotazník, ktorý vám pošleme.
2.  Projektovú dokumentáciu – časť architektúra – všetky pôdorysy, rezy, pohľady a situáciu v elektronickej verzii PDF/ DWG alebo čitateľne odfotené/ naskenované v PDF alebo JPG formáte. Ak máte starší dom a chýba Vám projektová dokumentácia, vypracujeme ju pre Vás.
3.  Rozmery okien, dverí aj strešných okien (šírka x výška) – podstatné je uviesť rozmery všetkých okien. Aj v prípade, že každé okno má iný rozmer + uviesť aj orientáciu okien na svetové strany.
4.  Fotky rodinného domu z každej svetovej strany.
5.  Fotky vykurovacej sústavy (napr. kotol a pod.)­.

Prevádzka

Plynárenská 1, 82109 Bratislava

Telefonický kontakt