Projektové energetické hodnotenie

Projektové energetické hodnotenie

Pre účely tejto výzvy projektové energetické hodnotenie:

  • je tepelnotechnický posudok
  • navrhuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti s  úsporou primárnej energie o 30%
  • zahŕňa vyjadrenie k vzlínavej vlhkosti, vyjadrenie k teplotnému komfortu, 2D detaily
  • je nutné ho vyhotoviť v prípade stavebného povolenia, alebo ak nebol vypracovaný energetický certifikát východiskového stavu pred realizáciou opatrení

Na vypracovanie tohto hodnotenia potrebujeme:
1.  ­Kompletne vyplnený Technický dotazník, ktorý vám pošleme.
2.  Projektovú dokumentáciu – časť architektúra – všetky pôdorysy, rezy, pohľady a situáciu v elektronickej verzii PDF/ DWG alebo čitateľne odfotené/ naskenované v PDF alebo JPG formáte. Ak máte starší dom a chýba Vám projektová dokumentácia, vypracujeme ju pre Vás.
3.  Rozmery okien, dverí aj strešných okien (šírka x výška) – podstatné je uviesť rozmery všetkých okien. Aj v prípade, že každé okno má iný rozmer + uviesť aj orientáciu okien na svetové strany.
4.  Fotky rodinného domu z každej svetovej strany.
5.  Fotky vykurovacej sústavy (napr. kotol a pod.).

Prevádzka

Plynárenská 1, 82109 Bratislava

Telefonický kontakt