Otázky a odpovede

1. Ako dlho trvá vyhotovenie produktov?

Momentálne je doba vypracovania energetických produktov 17 pracovných dní od dodania všetkých podkladov. Táto doba sa bude priebežne meniť podľa celkového počtu objednávok resp. kapacitných možností. Vždy vás vopred informujeme.

2. Prečo je potrebné vyjadrenie stavebného úradu k plánovaným realizáciám?

Ohlásenie na stavebnom úrade je zákonnou povinnosťou vlastníka rodinného domu.

  1. K stavebnému povoleniu alebo v prípade, ak chcete do dotácie zahrnúť opatrenia, ktoré ste už zrealizovali je potrebné doložiť projektové energetické hodnotenie.
  2. K ohláške je potrebné doložiť eneregetický certifikát východiskového stavu.

3. Kedy vyplácajú príspevok?

Až po realizácii a dokončení projektu. Je potrebné mať financie zabezpečené vopred.

Buď z vlastných zdrojov alebo Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu.

4. Ako dosiahnem úsporu energie o 30%?

Kombináciou navrhnutých opatrení. Pre presné vyčíslenie úspory je potrebný výpočet. Bez výpočtu, nie je možné určiť percentuálnu úsporu. Túto úsporu ovplyvňuje veľa faktorov. Zohľadňuje všetky konštrukcie obálky rodinného domu, ich vlastnosti, posudzuje výmenu tepla medzi vnútorným a vonkajším prostredím, vykurovaciu sústavu a prípravu teplej vody.

5. Prečo je projektová dokumentácia potrebná?

Je nutná ako podklad pre výpočet energetického produktu. Časť architektúra – všetky pôdorysy, rezy, pohľady a situáciu v elektronickej verzii PDF/ DWG alebo čitateľne odfotené/ naskenované v PDF alebo JPG formáte. Ak máte starší dom a chýba Vám projektová dokumentácia, vypracujeme ju pre Vás.

6. Z čoho sa vypočítava výška dotácie?

Na základe údajov (počtu jednotiek napr. m2, kW,..) sa vypočíta výška oprávnených výdavkov vychadzajúc z uvedených jednotkových cien jednotlivých opatrení a sprievodnej dokumentácie.

7. Kedy je projektová dokumentácia zahrnutá ako oprávnený náklad?

Ako komplexný dokument. Obahuje zakreslený aktuálny stav aj zakreslený navrhovaný stav.

Najaktuálnejšie a platné informácie sú zverejnené na oficiálnej webstránke vyhľasovateľa www.obnovdom.sk

Prevádzka

Plynárenská 1, 82109 Bratislava

Telefonický kontakt